Este un sistem informational care  supravegheaza in timp real starea conductei fortate (integre / sparte), cu generarea comenzilor si semnalizarilor de alarmare ce se impun.    
Se realizeaza suplimentar si/sau implicit urmatoarele functii :
1    Controlul debitului apei la casa vanelor (masura si generare comenzi in sistem).
2    Controlul debitului apei la intrarea in CHE (masura si generare comenzi in sistem).
3    Controlul presiunii apei la casa vanelor (masura si generare comenzi in sistem).
4    Controlul presiunii apei la intrarea in CHE (masura si generare comenzi in sistem).
5    Contorizarea debitului turbinat pe centrala.
6    Controlul vanei de lucru la casa vanelor (monitorizare parametri si comanda inchidere prin protectii in caz de avarie).
7    Automatizarea pornirii pompelor de epuisment  (masura nivel si generare comenzi in sistem).
8    Monitorizarea datelor hidrometrice  baraj (masura directa si date prelucrate pe baza presiunii statice la casa vanelor).
9    Contorizarea debitului deversat
10    Monitorizare si alarmare antiefractie la baraj si casa vanelor
Instalatia de automatizare este gestionata de un PLC TWIDO produs de Schneider  Electric si este configurata astfel:
1.Surse de alimentare220Vca/24Vcc/5A tip ABL7RP2405  ;
2.Module logice tip TWDLMDA20DRT: 12 intrari numerice,8 iesiri numerice din care 6 pe relee si doua pe tranzistoare, ceas timp real, iesire 485 – progamabil; 
3.Extensii module comunicatie seriala RS485 tip TWDNOZ 485T, protocol configurabil MODBUS RTU 19200bps, 8N1 (pentru integrare in SCADA);
4.Module analogice tip TWDAMI3HT:2intrari analogice 4..20mA (sau 0…10V-programabile), conversie 12biti si o iesire analogica;
5.Separatoare galvanice 1,5kVAC, intrare/iesire RS485;
6. Modul afisare tip XBT F 011110 conectat serial pe 485-afisare, este prevazut cu tastatura si afisaj grafic  – setare parametri functionali, ora, data, alarme ;
7.Cutii montaj cu reglete conectare traductori si relee comanda / semnalizare;
8. Traductoare de masura debit electromagnetic- MAGPHANT Endress+Hauser, domeniu 5 m/s, consum < 2.5 W, iesire  : 4 .. 20mA, temperatura : – 20 …120 0C, precizia  +/- 2 %.
9.Traductoare de presiune statica 4…20mA pentru masura nivel lac(10m) si epuisment (5m).
10.Cutie termostatata la casa vanelor, relee comanda/semnalizare, reglete conexiuni proces.
11. Separatoare galvanice 2kV in curent 4…20mA.
12. Senzori antiefractie de exterior.

      Descrierea functiilor realizate de sistem: 
•    Protectia la spargerea conductei fortate:
Automatele programabile instalate masoara in permanenta semnalele furnizate de  traductori si calculeaza debitul turbinat pe care il compara cu debitul de intrare (total) dat de traductorul de la casa vanelor.  Daca debitul de intrare este mai mare decit debitul turbinat (DIN > DHA) prin contactul unui releu se da avarie conducta fortata si se ia decizia de inchidere a vanei din CV.
    Suplimentar, prin monitorizarea  presiunii statice la nivel turbina si casa vanelor, conducta fortata este diagnosticata ca fiind sparta daca pentru o perioada neintrerupta de 300 secunde presiunea apei masurata la nivel turbina este cu cel putin 3 bar mai mica decat presiunea hidrostatica calculata a apei, in functie de cota acumularii, in conditiile in care  hidroagregatul este pornit (conectat in sistem).
•    Contorizarea debitelor turbinate:
    Debitul turbinat si de intrare este calculat functie de sectiunea conductei si viteza de curgere data de traductori. La o dependenta liniara debit-viteza:
        D[mc/s] = k *S[m2]*v[m/s] , unde k este coeficientul de debit
                           S este sectiunea, v este viteza de curgere.
    Daca dependenta nu este liniara, pentru ca debitul sa urmareasca curba de etalonare  Debit – Putere pentru o anumita cota,  s-a prevazut o dependenta polinomiala a debitului de viteza de curgere:
D =c0 + c1 * Sv + c2 * (Sv ) 2+ c3 * (Sv) 3
Pentru situatia in care dependenta este liniara, coeficientul c1 din relatia de mai sus este chiar coeficientul K, iar restul coeficientilor au valoarea 0.
•    Automatizarea pompelor de epuisment:
In aceasta configuratie se masoara continuu nivelul in epuisment si la atingerea nivelului (setabil) [Npomp.1] se comanda pornirea [Pompa 1] care va functiona pana la atingerea [Nmin.] , in conditii normale. Daca debitul evacuat nu este suficient se atinge punctul [Npomp.2] cand se comanda pornirea [Pompa 2]. Pompele vor primi comanda de oprire la atingerea pragului [Nmin.]. La semnalizarea [Navarie] transmisa de contactul de nivel maxim se ia decizia de avarie, inseamna ca pompele nu fac fata debitului captat .
    Pe display-ul operator se afiseaza in clar toate alarmele si parametrii de functionare ai instalatiei, se pot seta pragurile de pornire/oprire pompe, nivel alarma.
•    Monitorizare nivel lac:
    Masura nivelului in lac se face prin doua metode:
-metoda directa se face cu traductorul instalat in putul limnimetric la baraj;
-metoda indirecta se face pe baza presiunii statice data de traductorul de la casa vanelor. Aceasta masura este redundanta si este exacta cand centrala nu functioneaza. In functionare apar diferente  datorate presiunii dinamice si oscilatiilor din castelul de echilibru.
    La atingerea nivelelor critice de maxim si minim (setabile) se dau avertizari sonore (hupa) si in clar pe display-ul operator.
•    Monitorizare antiefractie:
    Se face folosind senzori de prezenta cu infrarosu de exterior care la sesizarea prezentei in raza de actiune anuleaza un contact de releu monitorizat de PLC.
    La activarea senzorilor se dau semnale acustice si pe panoul operator se afisaza locul in care s-a produs efractia. Timpul de alarmare poate fi setat (1…30sec), sau poate fi anulat.
 
    Sistemul  furnizeaza datele spre un sistem de achizitie ierahic superior pe interfata seriala RS485 , astfel incat datele sa poata fi integrate in sistemul local de achizitie date.
    NOTA: Automatul programabil are rezerva de intrari si iesiri numerice / analogice, poate fi extins cu module dedicate (max.7) – se poate astfel sa fie configurat si pentru alte aplicatii.

Monitorizarea functionarii sistemului si setarile pragurilor de functionare se fac cu panoul operator Magelis amplasat in camera de comanda.

In primul ecran sunt afisati principalii parametri functionali:     
-debitul instantaneu calculat si presiunea statica la castel (Q=5,79mc/s, P=1,49bar);
-debitul instantaneu calculat si presiunea statica la CHE (Q=5,74mc/s, P=8,96bar)  ;
-pozitie vana avarie (deschisa/inchisa si nr. repompari ); 
-pozitie vana operativa (deschisa/inchisa );
-stare epuisment (nivel = 0,50m si stare pompe lucru / rezerva pornite-rosu, oprite-verde);
-cota lac (masura directa=920,98m, masura indirecta=917,23m);
-monitorizare deversor (h lamela deversata dH=0, debit deversat Q=0).

    Folosind tastele R1…..R7 se intra in ecranele de monitorizare si mentenanta a marimilor supravegheate de sistem, exemple:
– Monitorizare cota lac (R1): sunt afisate curentul dat de traductor, adancimea la care este imersat , referinta (cota de instalare), si cota. Evolutia nivelului este afisata grafic cu o baza de timp BT=10min setabila.
            

– Monitorizare PLC casa vanelor (R2):sunt afisate starile intrarilor / iesirilor numerice, achizitia marimilor analogice CH0 debit, CH1 presiune statica si starea contorului de comunicatii seriale cu PLC-ul din CHE.        
Semnificatia intrarilor: VI – vana inchisa
            VO – vana deschisa
            Rep – vana la repompare
            Tas – tasare 2 – comanda avarie
            IN – comanda inchidere manuala
            IP – inchidere de avarie, prin protectii
            Vit – protectie maximala prin traductorul de viteza
            11 – senzor antiefractie activ la culoarea alb.
            

– Monitorizare viteze si debite (R3): sunt afisate curentul dat de traductor, viteza de curgere si debitul calculat pentru CHE si casa vanelor. Evolutia debitelor este afisata grafic cu o baza de timp BT= 5sec. setabila.

– Monitorizarea contorilor de debit (R7):sunt afisate volumele de apa in metri cubi pentru CHE, casa vanelor si deversor baraj. 
  Z  – contor zi curenta
  a – contor zi anterioara / – se obtine prin impartirea consumului -in mc- la nr. de secunde din zi-86400sec)
  L- contor luna curenta
  a- contor luna anterioara
  A- contor annual
  C- contor cumulat de la punerea in functiune, reprezentind mc   turbinati.

Referinte: Sistemul a fost pus in functiune la CHE Cumpana (2008).
Instalatii similare au fost implementate la CHE Remeti (2007), Motru (2006).