Funcţii:
– măsură turaţie,
– discriminare trepte de turaţie

Structura:
– unitatea centrală tip   automat programabil cu :  modul de intrări/ieşiri analogice, modul de intrări/ ieşiri digitale,   relee pentru comenzi si semnalizărila 220Vc.c.-0,5A,  şir de cleme, panou de afişaj 
toate montate într-un dulap din camera de comandă a centralei
– doi  traductori de proximitate magnetica sau optici

Caracteristici generale:
•    Tensiunea de alimentare    220 Vc.a. .
•    Timpul de execuţie a unei operaţii logice < 1 µs
•    Numărul de intrări logice:        12
•    Numărul de ieşiri logice:          16 
•    Numărul de intrări analogice:     4
•    Număr de ieşiri analogice:         2
•    Mărimi de intrare:
–    impulsuri de 24Vc.c. de la traductorii de proximitate /optici    (măsură turaţie)  2 intrări
–    semnale logice 24Vc.c. 
•    Mărimi de ieşire, prin contacte libere de tensiune:
–    turaţie zero (HA in stare oprita)
–    turaţia de frânare (in timpul opririi HA)
–    turaţia de cuplare a excitaţiei si a sincronizării (in timpul pornirii)
–    turaţia nominală
–    prima treapta de supraturatie (semnalizare)
–    a doua treapta de supraturatie (declanşare, protecţie tehnologica)

REFERINTE:   aproximativ 15 echipamente instalate la hidrocentrale apartinand SH Curtea de Arges, SH Buzau