P R E Z E N T A R E

 Sistemul hidraulic proiectat pentru acționarea elementelor de reglaj aferente turbinelor hidraulice Kaplan, Francis, Pelton, Crossflow, etc., indiferent de numărul de organe de reglare și tipul acestora.
 Aplicatie RAV integrata in aplicatia numerica de automatizare sau ca instalatie independenta, cu urmatoarele functii:

  •  pornire hidroagregat, sincronizare pentru cuplarea la system
  •  functionarea in regim insularizat ( inclusiv pentru generator asincron)
  •  functionarea ca regulator automat de viteza
  •  functionarea ca regulator automat de putere ( mentinerea consemnului de putere la variatii ale cotei)
  •  functionarea ca regulator automat de cota ( inclusiv functionarea la cota de randament maxim)
  •  functionarea ca regulator de cota aval sau de debit ( in conditiile in care trebuie asigurat un debit constant : alimentare cu apa a unei localitati, debit de servitute etc)
  •  oprire, oprire de avarie, protectii hidromecanice

REFERINTE
 Sistem de actionare mecano-hidraulica pentru CHEMP Poiana 2: GUP, sistem de actionare, inchidere de varie . Colaborare ELECTRO HDRAULICA SOLUTION S.R.L.
 Aplicatie RAV : MHC Cincis, MHC Berdu 1, MHC Berdu 2 MHC Poiana 2 – Colaborare Intel Instal SRL