Solutie de automatizare pentru centralele electrice de mica putere ( CHEMP / MHC), intr-o forma compacta, sub controlul unui automat programabil ( PLC) unic, ce realizeaza atat functiile de automatizare cat si cele specifice regulatorului automat de viteza ( RAV) si regulatorului automat de tensiune (RAT). Solutia a rezultat dintr-o experienta consistenta pe care proiectatii si realizatorii echipamentelor au dobandit-o in activitatea desfasurata in domeniul hidroenergeticii.
Prezentarea anexata trateaza unul din cazurile cele mai complexe, constand in controlul unui generator sincron (cu sistem reglant de viteza si excitare, precum si sincronizare automata cu sistemul) cu debitare pe 0,4kV, la curenti nominali semnificativi.
Sistemul electric si de automatizare propus poate echipa si generatoare asincrone, rezultand implicit o reducere semnificatica a componentei furniturii si a functiilor realizate.

Principalele calitati ale solutiei propuse sunt urmatoarele :

•    raport excelent performante / costuri de realizare
•    conceptie compacta, unitara, flexibila, si nu in ultimul rand foarte fiabila
•    siguranta in exploatare, atat pentru partea electrica cat si pentru partea hidromecanica
•    interfete om-masina prietenoase, intuitive, bine structurate
•    capacitea de exploatare fara personal in amplasament, cu control exclusiv de la dispecerat
•    pretabila atat pentru hidrogeneratoare noi cat si pentru modernizarea celor existente

FURNITURA  PRICIPALELOR  ECHIPAMENTE :

    PLC automatizare + RAV + RAT
    panou operator touchscreeen color 10″
    intrerupator generator
    releu numeric protectii electrice generator
    modul amplificator de putere pentru generarea curentului de excitare
    sincronizator automat cu functii de reglaj incluse
    analizor de retea trifazat
    surse de alimentare, acumulatori, transformatoare de separatie, etc. ( conform specificatiilor de echipare – capitolul 4)
    elementele de actionare ( electrovane, servovalva proportionala AD etc), traductorii pot fi furnizati de beneficiar sau pot face obiectul unei furnituri separate

FUNCTII REALIZATE:

    automatizarea completa a hidroagregatului
    protectii electrice si tehnologice
    monitorizarea si conducerea locala si/sau de la dispecer

MOD DE LUCRU:

    pornire / oprire locala sau de la dispecerat, inclusiv incarcare automata la consemne
    pornire / oprire automata in functie de cote
    functionare pe baza unui orar (setabil local sau de la dispecer)

FUNCTII SPECIFICE RAV:

    functionarea in regim insularizat ( inclusiv pentru generator asincron)
    functionarea ca regulator automat de viteza
    functionarea ca regulator automat de putere ( mentinerea consemnului de putere la variatii ale cotei)
    functionarea ca regulator automat de cota ( inclusiv functionarea la cota de randament maxim)
    functionarea ca regulator de cota aval sau de debit ( in conditiile in care trebuie asigurat un debit constant : alimentare cu apa a unei localitati, debit de servitute etc)

FUNCTII SPECIFICE RAT:

    reglaj tensiune la borne, in bucla inchisa sau deschisa, insularizat sau in sistem
    exploatare in regim de regulator de putere reactiva sau de factor de putere

REFERINTE:

    MHC Mihailesti – automatizare / fuctionarea generatorului asincron in regim insularizat  – Hidroelectrica SA, SH Curtea de Arges
    Aplicatie automatizare MHC Repedea –   Colaborare   Intel Instal SRL
    Aplicatie RAV : MHC Cincis, MHC Berdu 1, MHC Berdu 2 MHC Poiana 2 –  Colaborare  Intel Instal SRL
    Sistem automatizare HA 2 CHE Agigea.  Sistem de comunicatii pentru comanda  de la distanta HA ( fibra optica) – Hidroelectrica SA, SH Buzau
    Sistem automatizare HA 1 CHE Cernavoda – Hidroelectrica SA, SH Buzau
    HA1 CHE Moroinei: regulator viteza, automatizare vana operativa, egalizare, franare , GUP, apa racire, procese pornire – oprire, opriri avarie, gestionare alarme – Hidroelectrica SA, SH Curtea de Arges
    HA1 si HA2 CHE Sadu V: regulator viteza, automatizare vana operativa, egalizare, franare , integrare in automatizarea centralei – Hidroelectrica SA, SH Sibiu