Grup de ulei sub presiune

Descarca Prezentare Instalatie hidraulica reglaj

P R E Z E N T A R E
Sistemul hidraulic este proiectat pentru acționarea elementelor de reglaj aferente turbinelor hidraulice Kaplan, Francis, Pelton, Crossflow, etc., indiferent de numărul de organe de reglare și tipul acestora.

DESCRIERE
    Sistemul hidraulic de acționare integrează două instalații funcționale: grupul de ulei sub presiune și instalația hidraulică de reglaj.
    Grupul de ulei sub presiune, prin intermediul grupului de pompare și acumulatorului oleo-pneumatic tip balon încărcat cu azot sub presiune, asigură volumul de ulei la presiunea necesară operării servomotoarelor hidraulice de acționare a sistemelor de reglaj. 
    Pentru acționarea servomotoarelor hidraulice se menține un nivel de presiune în circuitul de reglaj constant indiferent de fluctuațiile de presiune date de volumul de ulei stocat în acumulatorul oleo-pneumatic.
    Instalația hidraulică de reglaj poate realiza controlul sistemului de reglaj aferente turbinelor hidraulice atât în regim proporțional cât și on-off, inclusiv cu realizarea funcției de închidere de avarie la dispariția tensiunii de comandă.
    Circuitul hidraulic este realizat folosind elemente de conectică hidraulică și țeavă de înaltă presiune tratate prin zincare.

FURNITURA :
    Bosch Rexroth ( Germania) – Echipamente hidraulice de inalta performanta
    Hansa Flex ( Germania) – Echipamente electrice, hidraulice și conectică hidraulică de înaltă presiune
    IFM Electronic (Germania) – Traductoare de presiune digital-analogice programabile
    Stasto (Austria) – Echipamente hidraulice
    PPG PMC Coating (Belgia)  – Protecție anticorozivă
    Chevron ( Belgia ) – Ulei hidraulic
    Loctite – Soluții etanșare și fixare rezistente la vibrații

CARACTERISTICI PRINCIPALE:
    Schemă hidraulică compactă, flexibilă și fiabilă, realizată cu echipamente de înaltă performanță ce permit exploatarea mașinii în condiții de maximă siguranță și obținerea unor randamente hidraulice ridicate.
    Compatibil cu sisteme numerice de automatizare.
    Acționare elemente de reglaj turbină cu echipamente hidraulice proporționale / on-off cu sistem de comutare atenuată fără șocuri hidraulice.
    Realizare funcție de închidere de avarie indiferent de starea instalației de reglaj sau de poziția ventilelor de comandă și cu respectarea timpului de închidere în vederea protejării mașinii la ambalare cât și la protejarea aducțiunii prin eliminarea șocurilor hidraulice.
    Reacție de pe sertarul de închidere de avarie, în vederea confirmării poziției de închidere. Introducere reacție sertar de avarie în procesele automate de pornire-oprire și semnalizare.
    Acționarea servomotoarelor cu un debit constant și, implicit, cu aceeași viteză, indiferent de fluctuațiile de presiune din ciruitul hidraulic de reglaj date de volumul de ulei din acumulatorul oleo-pneumatic, atât în regimul normal funcționare cât și la închiderea de avarie.
    Acționare manuală a servomotoarelor hidraulice atât pe poziționer de la panoul de comandă cât și cu modulul de comandă manual montat pe grupul de ulei sub presiune.
    Acționare hidraulică a servomotoarelor în condițiile de lipsă presiune și tensiune de comandă, indiferent de poziția sertarelor de avarie și/sau al echipamentelor de comandă, cu grupul de pompare manual.
    Monitorizare presiune, nivel ulei rezervor, temperatură ulei și grad de colmatare filtre de presiune și de retur cât și posibilitatea de achiție date pentru introducerea în sistemul de semnalizări preventive și de avarie.
    Rezervor de ulei prevăzut cu manloc de vizitare ce permite accesul în cadrul reviziilor planificate.

REFERINTE
    Sistem de actionare mecano-hidraulica pentru CHEMP Poiana 2: GUP, sistem de actionare, inchidere de varie . Colaborare ELECTRO HDRAULICA SOLUTION S.R.L.