4A Magnoliei, Magurele, Ilfov, Romania
+40 722 739 292
AutomatizariHidrocentrale
AUTOMATIZARI HIDROCENTRALE

Scopul principal al instalatiei de automatizare pentru hidrocentrale este de a implementa un sistem care sa supravegheze in timp real starea echipamentelor locale ale hidroagregatului, cu generarea comenzilor de functionare in sistem si a semnalizarilor de alarmare ce se impun. Hidroagregatul poate fi exploatat local sau de la distanta.

read more
AutomatizariSCADA
SCADA-DISPECERIZARE

Proiectare sisteme complexe de monitorizare și control, accesibile de la distanță, oferind facilități esențiale, cum ar fi:Controlul precis al drepturilor de acces pentru orice subsistem
Programarea și gestionarea evenimentelor

Alarme pentru notificări rapide și eficiente
Înregistrare a evenimentelor în log-uri
Afișare grafice pentru analiza vizuala.

read more
AutomatizariBaraje
AUTOMATIZARI, MONITORIZARI BARAJE

Monitorizarea barajelor implică utilizarea unor senzori specializați pentru a măsura diverse aspecte precum nivelul apei, presiunea, mișcările structurale, temperatura sau calitatea apei. Aceste date sunt colectate și procesate de sistemele informatice pentru a oferi informații esențiale inginerilor și managerilor barajelor.

read more
AutomatizariLiniiProductie
AUTOMATIZARI LINII PRODUCTIE

Soluțiile noastre de automatizare sunt concepute pentru a sprijini companiile în optimizarea costurilor, sporirea productivității și reducerea reziduurilor, având ca rezultat îmbunătățirea calității produselor. Aceste soluții economisesc timp și elimină riscurile asociate muncii intensive sau eforturilor extenuante pentru angajați.

read more
Microhidrocentrale
MICROHIDROCENTRALE

Automatizarea sistemelor hidroenergetice mici deschide calea către producția eficientă de energie, în special în regiunile unde extinderea rețelelor mari poate fi dificilă. Această tehnologie contribuie la exploatarea maximă a resurselor de energie regenerabilă la scară mică, garantând în același timp durabilitatea și eficiența acestor sisteme.

read more
RobotiIndustriali
ROBOTI INDUSTRIALI

Principalele motive pentru care tot mai multe companii aleg să integreze roboți industriali în linii de paletizare, împachetare, sortare, asamblare, sudare/prelucrare, vopsire etc., sunt viteza și precizia pe care aceștia le aduc. Automatizarea acestor procese conduce la o creștere semnificativă a productivității, în timp ce costurile operaționale sunt reduse considerabil.

read more
StatiiPompare (1)
STATII POMPARE

Sistemele de automatizare a stațiile de pompare îndeplinesc o serie de funcții esențiale: Controlul calității parametrilor Protecție împotriva avariilor: Detectează și reacționează rapid la orice anomalii sau situații de urgență pentru a preveni avarii majore sau deteriorarea echipamentelor. Alarmare:Emit alarme și notificări imediate în cazul apariției problemelor sau a devierii de la parametrii optimi Monitorizare și control la distanță

read more
ProtectiaMediului
PROTECTIA MEDIULUI

Automatizările în cadrul stațiilor de epurare și a sistemelor de management al deșeurilor sunt esențiale pentru o abordare mai eficientă și mai sustenabilă a gestionării apelor uzate și a deșeurilor. Ele nu numai că optimizează procesele tehnice, dar și contribuie la protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării și a deșeurilor nereciclabile.Roboții și senzorii sunt implicați în procesul de sortare, identificând materialele reciclabile și segregându-le pentru a fi direcționate către fluxurile de reciclare corespunzătoare. 

read more

DISPECERAT AMENAJARE HIDROENERGETICA

DISPECERAT AMENAJARE HIDROENERGETICA

DISPECERAT AMENAJARE HIDROENERGETICA

During implementation, several key steps are taken:

Assesment and Planning

Understanding the current workflow, identifying areas for automation, and outlining goals and requirements.

Technology Selection

Choosing suitable automation technologies, software, and equipment tailored to specific industry needs.

Design and Integration

Creating a detailed plan for incorporating automation into existing processes without disrupting operations.

Testing And Validation

Thoroughly testing the automated systems to ensure they function as intended and meet performance benchmarks.

Training and Transition

Providing training for personnel to operate and maintain the automated systems and smoothly transitioning from manual to automated processes.

Continuous Improvement

Regularly evaluating the system's performance, gathering feedback, and making adjustments for ongoing optimization and efficiency.

Scroll to Top